Izrada dinamickih web sajtova (prezentacija)

Izrada dinamickih web sajtova je pogodna za klijente koji imaju nešto složenije zahteve, tj. potrebna je implementacija odredjenih kompleksnih funkcionalnosti samog sajta. Kada odaberete izradu dinamičkog web sajta, mogućnosti su vam, praktično, neograničene. Zato, dinamički web sajtovi mogu biti i najprostiji ali mogu biti i najkompleksnije baze podataka, odnosno web aplikacije.

Ažuriranje dinamičkih web sajtova

Prednost dinamičkih web sajtova je mnogo brže i lakše ažuriranje istih. Ukoliko postoji element ili deo sajta koji se ponavlja na više ili svim stranicama sajta (recimo footer ili navigacija), promena će biti automatski odradjena na svim stranicama odjednom. Kod statičkog sajta, ukoliko promenite neki deo footera, ručno morate sve to da odradite na svim stranicama posebno. Kod dinamičkog sajta, footer će biti definisan na jednom mestu i svaka promena će se videti na svim stranicama. Što obimniji web sajt, to je i isplativija izrada dinamičkog web sajta.

Ukoliko imate webmastera koji održava web sajta, ili možda održavanje radimo mi, brzina ažuriranja i izmene sajta će biti znatno veća za obimne sajtove ukoliko su dinamički. Samim tim, i cena održavanja sajta je mnogo isplativija ukoliko je dinamički.

Mogućnosti dinamičkih web sajtova

Kao što smo napomenuli, mogućnosti dinamičkih web sajtova su neograničene. Počevši od nekih standardnih elemenata kao što su poslednje vesti, knjiga gostiju, mehanizam za glasanje pa do najkompleksnijih baza podataka i web aplikacija. Praktično, dinamički web sajt može da radi i ispunjava bilo koje zahteve koji su vam potrebni. Naravno, što su zahtevi i funkcionalnosti kompleksnije to je i sama izrada, odnosno programiranje ovakvih web sajtova zahtevnije.