Gotovi web paketi

Gotovi web paketi su naš pokušaj da uokvirimo kompletna web rešenja u zavisnosti od Vaših želja i mogućnosti. Kompletna rešenja uključuju izradu web sajta, promociju, optimizaciju (kako biste od starta imali dobre pozicije na googlu i yahoo) kao i našu podršku, održavanje i hosting.

Ukoliko nijedan od paketa ne odgovara vašoj želji, kontaktirajte nas ili popunite:
Upitnik: Procena troškova izrade web sajta • Do 7 stranica
 • Jednostavan ali efektivan dizajn
 • Moderna galerija fotografija
 • Kontakt forma, Google mapa
 • Besplatan hosting: 1 godina
 • Besplatno održavanje: 1 mesec
 • Osnovna SEO Optimizacija sajta

85,- eur

 • Do 15 stranica
 • Efektivan poslovni dizajn
 • Moderna galerija fotografija
 • Kontakt forma, Google mapa
 • Besplatan hosting: 1 godina
 • Besplatno održavanje: 1 mesec
 • Besplatna mail/skype/tel podrška: 3 meseca
 • Naprednija SEO Optimizacija sajta
 • Analitika i praćenje posećenosti: 6 meseci

145,- eur

 • Do 20 stranica
 • Efektivan dizajn
 • Do 3 galerije fotografija
 • Kontakt forma, Google mapa
 • Samostalno ažuriranje vesti
 • Besplatan hosting: 1 godina
 • Besplatno održavanje: 2 meseca
 • Mail/skype/tel podrška: 3 meseca
 • Napredna SEO Optimizacija sajta
 • Konsalting za unapredjenje poslovanja: 3 meseca
 • Analitika i praćenje posećenosti: 6 meseci

225,- eur

 • Do 25 stranica
 • Efektivan dizajn
 • CMS - Samostalno ažuriranje sajta
 • Do 3 galerije fotografija
 • Kontakt forma, Google mapa
 • Besplatan hosting: 1 godina
 • Besplatno održavanje: 3 meseca
 • Besplatna mail/skype/tel podrška: 4 meseca
 • Napredna SEO Optimizacija sajta
 • Konsalting za unapredjenje poslovanja: 6 meseci
 • Analitika i praćenje posećenosti: 12 meseci

345,- eur


Detaljnije informacije

Napomena: Nakon isteka perioda besplatnog održavanja, hostinga i podrške, imate mogućnost da i dalje, po veoma povoljnim cenama održavate/hostujete sajt kod nas.