On-Page SEO Optimizacija sajta

On-Page SEO optimizacija sajta je proces optimizacije koji se vrši direktno na sajtu. On-Page SEO Optimizacija sajta je obavezan preduslov za svaku uspešnu SEO kampanju. Iako ključnu ulogu u pozicioniranju na Googlu ima izgradnja linkova, bez kvalitetne on-page optimizacije se ne može stići do jakih pozicija.

Jednostavno, off-page i on-page SEO su jedno, i kada je kvalitetno odradjeno i jedno i drugo rezultati će doći. Ukoliko je loša on-page SEO optimizacija sajta, to je praktično kao guranje auta sa podignutom ručnom kočnicom.

On-Page SEO optimizacija sajta bi se mogla podeliti na nekoliko celina:

SEO Optimizacija strukture sajta i web stranica

Struktura sajta i web stranica ima veliki uticaj na on-page SEO i pozicije na pretraživačima i zato je bitno da je web sajt pravilno struktuiran. SEO Optimizacija strukture sajta uključuje pravilnu podelu sajta na logičke celine u kojima se lako snalaze i posetioci a i botovi pretraživača. Takodje, interno linkovanje ima veliki uticaj na rangiranje ne samo sajta nego svih stranica pojedinačno pa se velika pažnja polaže i u ovaj deo posla.

Osim pravilne strukture sajta potrebno je kreirati i optimalnu strukturu samih web stranica. Kreiranje optimalne strukture web stranica je, ustvari, pozicioniranje ključnih on-page SEO elemenata na mesta gde imaju najveći uticaj na poziciju na googlu.

Sem strukture sajta i stranica, deo SEO procesa odnosi se i na "tehničke" stvari. Kreiranje xml mape sajta, robots.txt, 301 url redirkcija ukoliko je potrebno i drugo.

SEO Optimizacija ključnih SEO faktora

Nakon kreiranja pravilne strukture sajta i stranica vrši se SEO optimizacija ključnih faktora. Ključni faktori su oni faktori koji su obavezni i imaju najveći uticaj na pozicioniranje na pretraživačima, i bez kojih optimizacija praktično ne postoji. Ovaj korak uključuje optimizaciju meta title tagova, meta description, h1 naslova i dr.

U toku ovog koraka, bitno je i detektovati i ukloniti negativne elemente, odnosno faktore koji imaju negativan i jak uticaj na pozicije.

SEO Optimizacija web stranica pojedinačno

Kada postoji optimalna struktura sajta i kada su ključni faktori sredjeni, prelazi se na temeljnu optimizaciju web stranica pojedinačno. Vrši se detaljna i temeljna optimizacija svih SEO elemenata na stranicama, od bitnih pa sve do najsitnijih detalja. Naravno, obim optimizacije zavisi od veličine sajta kao i od važnosti stranica koje se optimizuju.

Temeljna optimizacija pojedinačnih stranica donosi veliku posećnost u odnosu na sekundarne ključne reči i duže ključne fraze. Što je stranica optimizovanija to su veće šanse da će Google preporučiti baš njih u svojim rezultatima pretrage za ključne reči koje se na njoj nalaze.

SEO Optimizacija sadržaja / tekstova na sajtu

Sadržaj je sve! Sadržaj stranica i jeste ono za čime ljudi tragaju i za šta, uostalom, i služe pretraživači. Zato, SEO optimizacija sadržaja se nikako ne sme propustiti. Optimizacija sadržaja uključuje definisanje najefektinijeg h1 naslova, zatim struktura samo teksta i organizovanje na tematske celine. Takodje, vrši se pravilno pozicioniranje ključnih reči na stranici kao i varijacije istih, radi postizanja maksimalnih rezultata.Uz sve to i preformulasanje samog teksta kako bi dostigao najviše SEO norme.

Bitno je napomenuti da optimizacija sadržaja nije samo pumpanje ključnih reči i slično. Tekst na sajtu nije za Google već za posetioce i najvažnije je da tekst bude prirodan i privlačan za posetioce!

Unapredjenje i razvoj sadržaja

Pod ovom stavkom podrazumeva se, prvenstveno, proširenje postojećeg sadržaja ukoliko je to potrebno. Proširenje sadržaja vrši se planski, u skladu sa definisanom SEO strategijom.

Jedna od aktivnosti koje se tiču proširenja sadržaja je razvoj rešenja za eventualni linkbait. Likbait metoda podrazumeva postavljanje sadržaja na sajt koji će privući veliki broj prirodnih dolaznih linkova.

Unapredjenje dizajna i zadovoljstva posetilaca

Ovaj korak praktično i nije deo SEO optimizacije, već pripada internet marketignu. Medjutim, cilj optimizacije je privući što više posetilaca ali to nije sve. Kada je posetilac već došao na sajt, potrebno je to iskoristiti na najbolji mogući način.

Logično, dizajn sajta ima ogromana uticaj na posetioce, zatim lakoća navigacije i snalaženje na sajtu, usmeravanje posetilaca na one stranice koje želite da posete i slično... Sve je to uključeno u ovaj deo procesa on-page optimizacije sajta.

seo paketi