SEO istraživanje i profesionalna SEO analiza

Svaka uspešna SEO optimizacija sajta počinje kvalitetno odradjenim istraživanjem i SEO analizom. Ovo je, svakako, prvi i ključni korak svake SEO kampanje. Razlog je jednostavan, profesionalno odradjeno istraživanje i analiza stanja i konkurencije će otkriti koja SEO strategija će doneti najbolje rezultate.

Nije sve u izboru najpopularnije ključne reči i sistemu "Ajmo sad na optimizaciju!". Temeljno istraživanje će otkriti potencijalne, i možda još neotkrivene, izvore poseta. Takodje, statički gledano, primarna ključna reč obično donosi najviše do 20% poseta sajtu. Ostalih 80% su sekundarne ključne reči i na njih svakako treba obratiti pažnju.

Ovaj prvi korak, SEO analiza i istraživanje, je preduslov za kreiranje savršene SEO strategije i sastoji se od sledećih koraka:

Istraživanje ključnih reči

Istraživanje ključnih reči ima za cilj pronalaženje svih potencijalnih izvora poseta sajtu. Temeljnim istraživanjem definišu se primarne ključne reči, zatim sekundarne ključne preko kojih se može očekivati dodatna i ciljana posećenost sajta.

Procena jačine i analiza konkurencije

Uporedo sa istraživanjem ključnih reči vrši se i procena jačine konkurencije. Ovo je veoma važan korak optimizacije jer loša procena jačine konkurencije može uzrokovati i potpuni neuspeh optimizacije sajta, slikovito objašnjeno, gadjanje pogrešne mete!

Analiza i procena jačine konkurencije ima za cilj da istraži sledeće:

Na sva ova pitanja, obavezno je dati odgovore, jer u odnosu na njih kreira se i uspešna SEO strategija.

Analiza stanja i optimizovanosti sajta

Ovde nema potrebe trošiti mnogo reči. Ovaj korak ima za cilj da proceni koliko uspešno je sajt trenutno optimizovan i koliko je vremena i rada potrebno da bi se postigao visok nivo optimizovanosti sajta.

Analiza sajta će ukazati na sve faktore koji imaju negativne posledice na rangiranje sajta kao i na segmente sajta koje je potrebno unaprediti, tj. optimizovati. Segmenti sajta koji se analiziraju su sledeći:

Trenutno stanje sajta veoma utiče na SEO strategiju. Ukoliko je sajt veoma loše optimizovan i samo on-page optimizacija sajta će doneti veliki napredak.

Kreiranje optimalne SEO strategije

Nakon prethodna 3 koraka koja uključuju analizu, sledi kreiranje SEO strategije. Kreiranje SEO strategije uključuje presek sve tri prethodne analize, komunikaciju sa klijentom i definisanje optimalnog i najisplativijeg nastupa. SEO kampanja može biti uspešna samo ako se pre početka samog procesa optimizacije usklade i dogovore svi detalji.

Zašto je ovo bitno i zašto se jednostavno ne krene u konkretan posao? Jednostavno, bez dobrog plana sama SEO optimizacija može biti uzaludna. Šta se sve može desiti ako se radi bez definisanog plana? Može se desiti da ciljate pogrešne ključne reči koje nisu tražene. Može se desiti da propustite deo ključnih reči putem kojih bi se posećenost mogla znatno povećati. Može se desiti da loše procenite finansijska ulaganja i vreme potrebno za optimizaciju i da praktično uložite novac i dosta truda a na kraju rezultat bude 3. strana googla.

Prilikom kreiranja SEO strategije veoma je bitna saradnja na relaciji SEO firma - Klijent. SEO je proces koji se radi zajedničkim snagama i zato je potrebna dobra organizacija. Bez komunikacije sa klijentom SEO firma ne može osmisliti uspešnu strategiju. Razlog je taj što veliki deo poslova optimizacije uključuje poslove koje može raditi i SEO firma a i klijent. Jednostavno, neke stvari možete raditi sami ili platiti da bude uradjeno.

seo paketi